Usvojeni akti sa 27. sjednice Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

15. prosinca 2023. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. Odluka o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;
 2. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju;
 3. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića;
 4. Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića;
 5. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak;
 6. Odluka o pristupanju Grada Gospića Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors – Europe);
 7. Odluka o prodaji nekretnina označenih kao k.č.br. 2612 i 2613 k.o. Gospić;
 8. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2023. godinu:
 9. Odluka o davanju suglasnosti za isknjiženje nefinancijske imovine Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčević Gospić iz poslovnih knjiga;
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Gospića;
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb;
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb;
 13. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću i Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Gospiću;
 14. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Događanja

Aktivnosti HKUD-a “Široka Kula”

Za članove i članice HKUD-a “Široka Kula” mjesec lipanj izuzetno je aktivan, a u planu su brojne aktivnosti i tijekom cijelog ljeta. 02.lipnja nastupili su

Skip to content