Gospodarstvo

Ovom gospodarskom stranicom, svim posjetiteljima želimo pružiti osnovne informacije o gospodarskom identitetu i mogućnostima koje pruža ovaj prostor, kao i o onome što čini lokalna samouprava kao institucionalna potpora razvoju gospodarstva.

Područje Grada Gospića predstavlja izrazito vrijedan ekološki prostor, koji u razvojnom kontekstu određenog područja danas ima izniman značaj. Čistoća prirodnih dobara – vode, tla, šume i vegetacije, faune, zraka, krajolika, predstavlja već dugo skriveni potencijal. Prirodni resursi i koncepcija održivog ekološkog razvoja danas podrazumijevaju i donose sve veću gospodarsku produktivnost, jer u današnjem sustavu ponude i potražnje prirodni sustavi postaju sve rjeđi, a time i traženiji; uz uvjet korištenja tih resursa do razine koja osigurava njihovu obnovljivost, a ne trošenje.

Prilikom utvrđivanja temeljnih odrednica razvoja gospodarstva, Grad Gospić posebnu pozornost poklanja poticanju malog i srednjeg poduzetništva, odnosno proizvodnih djelatnosti i to poljoprivredne proizvodnje i prerade, kroz razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrednu proizvodnju autohtonih proizvoda i pružanja usluga seoskog turizma.

Posebna vrijednost ovog prostora je što raspolaže sa neonečišćenim tlom, koje pruža mogućnosti proizvodnje ekološki zdrave hrane i ekološki čistog sjemenskog materijala.

Ovo područje je tradicionalno stočarski kraj, a poljoprivredna gospodarstva imaju karakteristiku mješovitog tipa /stočarstvo + ratarstvo/.
Intenzivnijim i smišljenijim korištenjem proizvodnih kapaciteta i uz primjenu suvremenih tehnoloških dostignuća, te institucionalnu podršku, potakao bi se kvalitet i rast poljoprivredne proizvodnje.

Intenziviranje poljoprivedne proizvodnje otvorit će važno mjesto bavljenju seoskim turizmom. Naselja Brušane, Trnovac, Smiljan, posjeduju sve važne pretpostavke za njegov razvoj; ovdje mislimo na ekološko poljoprivrednu proizvodnju , te obilje najrazličitijih prirodnih uvjeta za razvoj lovnog, športsko- rekreativnog, izletničkog i drugih oblika seoskog turizma.
Osim toga blizina već afirmiranih turističkih destinacija /Karlobag, Pag, Novalja, Plitvice/, otvara dovoljno mogućnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda, te spajanje modrog i zelenog u integralnu turističku ponudu.

Odustajanjem od velikih industrijskih zona učinjen je odlučujući korak u provođenju naprijed spomenue strategije i prihvaćanju malog i srednjeg poduzetništva kao jedine zdrave varijante oživljavanja gospodarstva.
Naglasak je na tehnologijama i programima koji ne onečišćuju okoliš i koji su vezani za postojeće resurse i na određeni način ih promoviraju. U prilog navedenom istaknut ćemo neke od mjera kojima Grad Gospić sudjeluje u poticanju MSP-a:

Ovim projektom osiguran je planski razvoj male privrede na kompletno opremljenom i urbaniziranom zemljištu. Time je osigurano umanjenje troškova investitorima u dijelu opremanja zemljišta infrastrukturom, a ostavljene su mogućnosti za veća ulaganja u opremu i know-how tehnologiju.
Veličina zone je 24 ha, gdje se uz prosječnu veličinu parcele (0.5-1.4 ha), može locirati 25-50 poslovnih jedinica.
U zoni je predviđena izgradnja pogona pretežito male i srednje veličine, ekološki prihvatljivih.

Gradskim proračunom svake godine osiguravaju se sredstva za kreditiranje vrijednijih poduzetničkih projekata sa najpovoljnijim kreditnim uvjetima na hrvatskom tržištu novca. Ovaj projekat realizira se u suradnji sa nadležnim Ministarstvom, Ličko-senjskom županijom i Privrednom bankom Zagreb.

U namjeri stvaranja što povoljnijeg poduzetničkog okruženja utvrđene su olakšice kroz komunalnu naknadu, komunalni doprinos i gradske poreze.

Za sve dodatne informacije koje nisu predstavljene ovom stranicom, mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Gospića na tel. 053/572 – 714, ili ukoliko nas posjetite na adresi Budačka 55, Gospić, svakim radnim danom od 7-15 sati.

 

Sve novosti vezane uz potpore u gospodarstvu i poljoprivredi možete pronaći na sljedećim stranicama:

POTPORE U GOSPODARSTVU

POTPORE U POLJOPRIVREDI