Pomoćnici u nastavi

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi neposredna podrška učenicima s teškoćama u razvoju, kojom im se pomaže u uključivanju u rad razreda, savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Učitelju pak, pomoćnik pomaže u kreiranju nastavnih ciljeva, zajednički razrađuju individualizirane odgojno-obrazovne programe (IOOP) te surađuju u realizaciji planiranog. Pomoćnik u nastavi uključuje se i u rad cijelog razreda i škole te surađuje s ostalim učiteljima, sve zbog poboljšanja uvjeta školovanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama.

Projektom-„Korak prema jednakosti“-osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama u_Osnovnoj školi dr. Jure Turića u Gospiću, Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovnoj školi “dr. Ante Starčević” Pazarište Klanac. Ukupna vrijednost projekta je 2.899.315,20 kn, te Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

U školskoj godini 2017./2018. zaposleno je 11 pomoćnika u nastavi, u 2018./19. 10 pomoćnika u nastavi, a za školsku godinu 2019./20. zaposleno je 7 pomoćnika u nastavi koji pružaju stručnu pomoć u radu za 12 učenika s teškoćama u razvoju u 3 škole kojima je Grad Gospić osnivač.