Potpora roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca s trajnim posebnim potrebama, a odnose se na urođena i stečena stanja organizma, koja prema svojoj prirodi zahtijevaju poseban stručni pristup kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih sposobnosti djeteta i time što kvalitetniji daljnji odgoj i život.

Teškoće u razvoju obuhvaćaju: oštećenja vida (slijepa i slabovidna djeca), sluha (gluha i nagluha djeca), poremećaje glasovno-govorne komunikacije, tjelesni invaliditet, mentalnu retardaciju, promjene ličnosti uzrokovane organskim faktorom ili psihozom te postojanje više vrsta i stupnjeva ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju.

Financijska potpora odobrava se roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju do djetetove navršene 18. godine života i to jedan put godišnje.

Djeca, odnosno obitelj djece s teškoćama u razvoju, mora imati prebivalište na području Grada Gospića u neprekidnom trajanju od najmanje 6. mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva.

Visinu potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju određuje Gradonačelnik Grada Gospića posebnom odlukom, za svaku proračunsku godinu.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na potporu roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju:

 • preslika osobne iskaznice oba roditelja (skrbnika) djeteta s teškoćama u razvoju i članova kućanstva koji imaju osobnu iskaznicu;
 • uvjerenje o prebivalištu za sve maloljetne članove kućanstva (ako nemaju osobnu iskaznicu), može i preslika;
 • preslika dokumentacije o potrebi provođenja redovnog liječenja/rehabilitacije ili preslika važećeg nalaza i mišljenja od vještačenja;
 • preslika rješenja na dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili
  • preslika rješenja o doplatku za pomoć i njegu ili
  • preslika rješenja kojim se priznaje status roditelja njegovatelja ili
  • potvrda od nadležnog tijela o statusu roditelja njegovatelja;
 • preslika računa za isplatu sredstava od podnositelja zahtjeva (obavezno IBAN);
 • po potrebi i ostali dokazi.

KONTAKT

Viši stručni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvo
Nikolina Jelača

Stručni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvo
Anita Prpić Delač


Tel: 053/572-082