Potpora roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca s trajnim posebnim potrebama, a odnose se na urođena i stečena stanja organizma, koja prema svojoj prirodi zahtijevaju poseban stručni pristup kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih sposobnosti djeteta i time što kvalitetniji daljnji odgoj i život.

Teškoće u razvoju obuhvaćaju: oštećenja vida (slijepa i slabovidna djeca), sluha (gluha i nagluha djeca), poremećaje glasovno-govorne komunikacije, tjelesni invaliditet, mentalnu retardaciju, promjene ličnosti uzrokovane organskim faktorom ili psihozom te postojanje više vrsta i stupnjeva ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju.

Financijska potpora odobrava se roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju do djetetove navršene 18. godine života i to jedan put godišnje u iznosu od 2.000,00 kn.

Iznimno, navedena potpora se odobrava roditeljima (skrbnicima) djece s težim oštećenjem zdravlja koje ima odobreno pravo na doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 27. godina života, a koje je utvrđeno posebnim propisima.

Navedeno pravo se mora potvrditi dokumentacijom, odnosno Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Djeca, odnosno obitelj djece s teškoćama u razvoju, mora imati prebivalište na području Grada Gospića u neprekidnom trajanju od najmanje 6. mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva.

Potrebna dokumentacija:

 •  Preslike osobnih iskaznica roditelja (skrbnika) djeteta s teškoćama u razvoju i svih članova kućanstva;
 •  uvjerenje o prebivalištu (za sve članove kućanstva);
 •  presliku računa za isplatu sredstava (obavezno IBAN);
 •  dokumentacija o potrebi provođenja redovnog liječenja/rehabilitacije;
 •  Rješenje na dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; Područni ured Gospić ili 
 •  Rješenje o doplatku za pomoć i njegu; ili
 •  Rješenje kojim se priznaje status roditelja njegovatelja; ili
 •  Status roditelja njegovatelja od Centra za socijalnu skrb Gospić; ili
 •  Rješenje o doplatku za djecu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; Područna služba u Gospiću (temeljem Zakona o doplatku za djecu – čl. 22) ili
 •  Potvrda, Nalaz ili Rješenje o utvrđenoj radnoj nesposobnosti ili
 •  Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva popunjenu i potpisanu u Odjelu;
 •  Po potrebi i ostale dokaze.