Potpora roditeljima za novorođeno dijete s područja Grada Gospića

Pravo na potporu roditeljima za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji ima prebivalište na području Grada Gospića najmanje 6 mjeseci prije dana rođenja djeteta.

Pravo na gore navedenu potporu roditelj može ostvariti do navršenih 6. mjeseci djetetova života.

28. svibnja 2020. godine Grad Gospić pristupio je sustavu e-Novorođenče kako bi svojim građanima olakšao prijavu djeteta i predaju zahtjeva za novčanu potporu kroz sustav e-Građani.

Kroz uslugu e-Novorođenče roditelji mogu predati zahtjev za potporu za novorođeno dijete iz udobnosti svog doma uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica.

Također se može predati zahtjev za potporu roditeljima za novorođeno dijete prilikom upisa djeteta u Matičnom uredu gdje se upišu traženi podatci potrebni za ostvarenje prava za navedenu potporu, zatim Matični ured prosljeđuje Zahtjev Gradu Gospiću kroz sustav e-Novorođenče na daljnje postupanje.

Ukoliko roditelji nisu prijavljeni u sustav e-Građani, mogu i dalje osobno predati Zahtjev za potporu roditeljima za novorođeno dijete u Grad Gospić, Budačka 55, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu. Uz isti je potrebno priložiti sljedeće:

  1. kopije osobnih iskaznica oba roditelja;
  2. rodni list djeteta;
  3. kopiju tekućeg računa podnositelja zahtjeva;
  4. ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište na području grada Gospića potrebno je priložiti i Potvrdu da nije ostvario pravo na potporu za novorođeno dijete u mjestu svog prebivališta;
  5. po potrebi i ostale dokaze.