Prijevoz učenika

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

            Redovitim učenicima koji ostvaruju pravo temeljem Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. Grad Gospić će sufinancirati trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Gospića, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

 1. ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 95/2023),
 2. imaju prebivalište na području Grada Gospića,
 3. prihodi po članu kućanstva do 200,00 eura mjesečno.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog  prava:

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog  prava:

 1. Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (koji je sastavni dio ove Odluke),
 2. Dokaz o visini prihoda:
  – Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec
   i
  – Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sve članove kućanstva
  ili
  – Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe,

 1. Preslika osobnih iskaznica članova kućanstva,
 2. Preslika računa kupljene mjesečne karte,
 3. Preslika kartice tekućeg ili žiro računa (obavezno IBAN),
 4. Potvrda od škole da je učenik upisan u tekuću školsku godinu,
 5. Potvrda o visini dohotka i primitka za sve članove kućanstva od Ministarstva financija, Porezne uprave (za posljednji mjesec prije podnošenja zahtjeva),
 6. Po potrebi ostale dokaze.

Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, sa potrebnom dokumentacijom, učenici ili roditelji (skrbnici) podnose  u Gradskoj upravi Grada Gospića, Budačka 55, 53000 Gospić.

 

Odluke