Prijevoz učenika

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Redovitim učenicima koji ostvaruju pravo temeljem Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Grad Gospić će sufinancirati trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Gospića, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

  1. ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (NN 94/2020),
  2. imaju prebivalište na području Grada Gospića,
  3. prihodi po članu kućanstva do 1.500,00 kuna mjesečno.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola ostvaruje se temeljem odredbi Odluke, Rješenjem nadležnog upravnog odjela, a temeljem podnesenog Zahtjeva i odgovarajućih priloga.

Sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola