Komunalna naknada

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture

KONTAKTI

Maja Oštarjaš
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: maja.rukavina@gospic.hr

Josipa Starčević
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: josipa.starcevic@gospic.hr

Ana Župan
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: ana.zupan@gospic.hr