Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih površina
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. održavanje javne rasvjete.

 

U sklopu obavljanja djelatnosti navedenih iznad može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

KONTAKTI

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
  mob.: 098/417-694
  Dragan Jovanović
  tel: +385 (0)53 658 090
  e-mail: drago.jovanovic@gospic.hr
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih površina
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. održavanje javne rasvjete.
  Josip Popravak
  tel: +385 (0)53 658 090
  e-mail:  josip.popravak@gospic.hr