Komunalni doprinos

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

KONTAKTI

Nenad Bubaš
tel: +385 (0)53 572 123
e-mail: nenad.bubas@gospic.hr