Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Pročelnik


Voditelj Odsjeka za naplatu komunalnih prihoda i e-nekretnine

Ana-Marija Šolaja
mob.: 099/312-6321
e-mail: ana.marija.solaja@gospic.hr


Viši referent za stanovanje, e-nekretnine i naplatu prihoda od raspolaganja gradskom imovinom

Katarina Devčić
tel: +385 (0)53 658 801
e-mail: katarina@gospic.hr


Referenti  za komunalne prihode

Josipa Starčević
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: josipa.starcevic@gospic.hr


Voditelj Pododsjeka za komunalne poslove

Nenad Bubaš
tel: +385 (0)53 572 123
e-mail: nenad.bubas@gospic.hr


Referent za nadzor komunalnih poslova vezanih za održavanje groblja, tržnice na malo i vođenje registra koncesije

Ana Župan
tel: +385 (0)53 658 802
e-mail: ana.zupan@gospic.hr


Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

Ivona Svetić
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  ivona.svetic@gospic.hr


Referent-komunalni redar

Stipan Starčević
mob.: 098/275-563
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  stipan.starcevic@gospic.hr


Referent komunalni – prometni redar

Josip Popravak
mob.: 098/275-563
tel: +385 (0)53 658 090
e-mail:  josip.popravak@gospic.hr


Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Josip Marković, dipl. ing. stroj.
Mob: 099/4945-224
Tel: 053/572-123
e-mail: josip.markovic@gospic.hr