Gradski upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Pročelnik - tajnik

Slaven Stilinović
tel: +385 (0)53 572 499
e-mail: slaven.stilinovic@gospic.hr

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove

Antonija Pocrnić
tel: +385 (0)53 560 796
e-mail: pocrnic@gospic.hr

Stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Mandica Ratković
tel: +385 (0)53 573 900
e-mail: tajnistvo@gospic.hr

Administrativni referent

Katarina Konjikovac
tel: +385 (0)53 658 218
e-mail: keti@gospic.hr

Voditelj Odsjeka za protokol i opće poslove

Ana Mari Bašić
tel: +385 (0)53 658 218
e-mail: anamari@gospic.hr

Viši stručni suradnik za odnose sa javnošću

Martina Nikšić Bronzović
tel: +385 (0)53 658 218
e-mail: martina.niksic@gospic.hr