21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

gg

14. travnja 2023. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. I. Izmjene Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
 2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023.
  godinu;
 3. Odluka o zaduženju za potrebe provedbe projekta „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića
  „Pahuljica” u Gospiću;
 4. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na na
  nefinancijskoj imovini za 2023. godinu;
 5. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;
 6. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Gospić u
  2023. godini;
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
  Gradskom vijeću Grada Gospića za 2023. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
  komunalnog otpada na području Grada Gospića;
 9. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Gospića;
 10. Odluka o osnivanju prava građenja u korist HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
  SPAŠAVANJA;
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva Usluga d.o.o. za
  vodoopskrbu i odvodnju;
 12. Odluka o prodaji nekretnine označene kao k.č. br. 3417/4 k.o. Smiljan;
 13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2421, k.o.
  Brušane

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

32. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/2URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 23. veljače 2024. godine     Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.

Novosti

Kino Korzo

DINA: DRUGI DIO – 01. I 02.03.2024. – 20,00 SATI IZVORNO IME: Dune: Part two ⑫REDATELJ: Denis Villeneuve ŽANR: Sci-FiULOGE: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, ZendayaTRAJANJE FILMA:

Skip to content