Grad Gospić i ove godine sufinancira cijenu javnog prijevoza srednjoškolaca

Women reading book on the train

I ove godine Grad Gospić srednjoškolcima sufinancira trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti, a pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Gospića, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

 1. ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 101/2022),
 2. imaju prebivalište na području Grada Gospića,
 3. prihodi po članu kućanstva do 1.500,00 kuna / 199,08 eura mjesečno.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog  prava:

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog  prava:

 1. Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (koji je sastavni dio ove Odluke),
 2. Dokaz o visini prihoda:

– Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec

i

– Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sve članove kućanstva

ili

– Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe,

 1. Preslika osobnih iskaznica članova kućanstva,
 2. Preslika računa kupljene mjesečne karte,
 3. Preslika kartice tekućeg ili žiro računa (obavezno IBAN),
 4. Potvrda od škole da je učenik upisan u tekuću školsku godinu,
 5. Potvrda o visini dohotka i primitka za sve članove kućanstva od Ministarstva financija, Porezne uprave (za posljednji mjesec prije podnošenja zahtjeva),
 6. Po potrebi ostale dokaze.

Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, sa potrebnom dokumentacijom, učenici ili roditelji (skrbnici) podnose  u Gradskoj upravi Grada Gospića, Budačka 55, 53000 Gospić.

  Podijeli novost

  Subscribe To Our Newsletter

  Get updates and learn from the best

  Gospić

  37. sjednica Gradskog vijeća

  REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

  Skip to content