Izgradnja vodoopskrbe u Širokoj Kuli

usluga-795x1024

Jučer je u prostorijama Usluge d.o.o., našeg javnog isporučitelja vodnih usluga, izvršeno uvođenje u početak radova na Izgradnji vodoopskrbe naselja Široka Kula za one dijelove naselja koji još nemaju pitku vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Radovi će se izvoditi nakon zaključenog okvirnog sporazuma sa zagrebačkim Monterom strojarske montaže d.d. čemu je prethodio postupak javne nabave na koji su se javila tri zainteresirana gospodarska subjekta.

Vrijednost okvirnog sporazuma je 6.694.963,40 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a isti će se realizirati najkasnije kroz naredne tri godine ovisno o osiguranju potrebnih financijskih sredstava. Za ovu godinu osigurano je 499.000,00 kn na koliko je zaključen i prvi ugovor po navedenom okvirnom sporazumu. Sufinanciranje je osigurano s 80% učešća Hrvatskih voda, a preostalih 20% osigurat će Usluga d.o.o. iz naknade za razvoj. Bez obzira na vrijednost prvog ugovora očekuje se da će sredstva biti osiguravana u kontinuitetu i da će radovi biti realizirani puno prije navedenog okvira od tri godine.

Ukupna duljina cjevovoda je 6,5 km, a u okviru ugovora će se izvesti i precrpno postrojenje koje će osigurati vodu na višim područjima.

Nadzor nad izvođenjem radova pružat će tvrtka Via factum d.o.o. iz Zagreba.

Nakon administrativne procedure izvršen je obilazak dijela terena i definiranje operativnih detalja između izvoditelja radova, nadzornog inženjera i inženjerskog kadra naručitelja.

U narednih nekoliko tjedana izvršit će se nabava potrebnog materijala i geodetski terenski radovi, a izgradnja će započeti početkom rujna te se planira da prvi novi potrošači dobiju vodu već do kraja istog mjeseca.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content