Izvršena primopredaja gradske vlasti

IMG_2306

U uredu gradonačelnika Grada Gospića s današnjim je danom 8. travnja 2024. godine izvršena primopredaja gradske vlasti. Time je razriješeni gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević i službeno predao gradske ovlasti i dužnosti povjereniku Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Gospića Josipu Brozičeviću. Nakon primopredaje Karlo Starčević istaknuo je kako Grad ostavlja u iznimno stabilnom financijskim stanju te da stanje na računu Grada Gospića s danom 31. 3. 2024. godine iznosi  990.000,00 eura.

Također je istaknuo da je Grad Gospić podmirio sve obveze iz prethodnih godina te da sadašnje obveze podmiruje u dospijeću plaćanja s krajnjim rokom od 3 mjeseca. Izrazio je i svoje veliko zadovoljstvo svim realiziranim projektima od kojih najvažnijima smatra plinofikaciju užeg područja grada, realizaciju projekta PRŠI – razvoja širokopojasne mreže, rekonstrukciju vodoopskrbne i elektroenergetske mreže te se na iznimnoj suradnji zahvalio svim suradnicima i zaposlenicima Gradske uprave, proračunskih korisnika i gradskih poduzeća. Zaželio je povjereniku Vlade RH Josipu Brozičeviću uspješan mandat povjerenika.

Povjerenik Josip Brozičević u svom se obraćanju zahvalio dosadašnjem gradonačelniku Karlu Starčeviću  te  istaknuo kako će ovu dužnost  povjerenika obavljati u skladu sa zakonom te osigurati stabilnost i nesmetano funkcioniranje Grada do izbora gradonačelnika Grada Gospića. Podsjećamo da je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Republike Hrvatske  donijela Rješenje kojim se razrješuju dužnosti gradonačelnik Grada Gospića i zamjenica gradonačelnika Grada Gospića, jer je gradonačelnik prije donošenja proračuna isti povukao te su time nastale okolnosti iz članka 69. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Imenovani Povjerenik dužan je osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave do uspostave njezinih tijela to jest do izbora gradonačelnika.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content