Obavijest građanima o obvezi uređivanja zapuštenih poljoprivrednih površina

240_F_195469577_vQPdA2xEBmQuS7T6NCiGiicSCItwLNd6

S obzirom da smo na početku još jednu vegetacijske godine, svim vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića skreće se pozornost na važnost održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju kroz primjenu agrotehničkih mjera i održavanja poljoprivrednih rudina.

Agrotehničke mjere predstavljaju skup zahvata koji podrazumijevaju:

 • minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka
 • sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
 • suzbijanje organizama štetnih za bilje;
 • gospodarenje biljnim ostatcima,
 • održavanje organske tvari i humusa u tlu,
 • održavanje povoljne strukture tla,
 • zaštitu od erozije te
 • održavanje plodnosti tla.

Održavanje poljoprivrednih rudina podrazumijeva:

 • održavanje živica i međa,
 • održavanje poljskih putova,
 • uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
 • sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
 • sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Imajući u vidu navedeno, želimo skrenuti pozornost svima koji gospodare poljoprivrednim zemljištem da je u interesu dobre poljoprivredne prakse važno primjenjivati propisane agrotehničke mjere, jer na taj način ne samo da štitimo vlastitu proizvodnju, nego time pokazujemo i odgovornost prema drugim proizvođačima.

Grad Gospić provodi nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića provode te u slučaju nepridržavanja odredbi ove odluke propisane su novčane kazne.

Također u ovo vrijeme pripreme poljoprivrednih površina za obradu, moramo pozvati na maksimalan oprez prilikom spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, u cilju zaštite osoba i imovine. Spaljivanje korova na području Grada Gospića dopušteno je do 01. lipnja, uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe. Za izazivanje požara, te dovođenje u opasnost života i imovine ljudi, propisane su prekršajno pravne sankcije, odnosno, novčane kazne.

Pridržavanjem ovih uputa pokazujemo društvenu odgovornost.

Ovim putem još jednom obavještavamo i potičemo sugrađane, vlasnike poljoprivrednih površina, da održavaju svoje poljoprivredne površine jer će Grad Gospić u narednom razdoblju postupati sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), kojim su u članku 91. propisane prekršajne odredbe, odnosno, novčane kazne za one vlasnike poljoprivrednih površina koji svoje poljoprivredne površine ne održavaju pogodnima za poljoprivrednu proizvodnju.

                                                                                                          GRAD GOSPIĆ

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content