tel: Ravneteljica 053 573 122
Tajništvo 053 572 843
fax: 053 560 247
e-mail: djecji-centar-ravnatelj@gs.htnet.hr

Predškolska ustanova Dječji vrtić Pahuljica ostvaruje redovite programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od jedne godine do polaska u školu. Odrednice programa temelje se na humanističko-razvojnoj koncepciji izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece prema Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, 1991.), u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, 10/97 i 107/07) te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine,63/08 i 90/10).


 

 1. 10-satni program-jaslica(od 1-3 godine života)
 2. 10-satni program – vrtića (od 3 god. do polaska u školu)
 3. 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajem iz športa od 4 godine do polaska u školu
 4. 10-satni program s integriranim programom engleskog jezika za djecu od 4 godine do polaska u školu
 5. 5-satni poludnevni program – vrtića (od 3 god. do polaska u školu) prijepodnevni rad
 1. Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu
 2. 5-satni program za djecu s teškoćama u razvoju (od 3 godine do polaska u školu)
 1. 10-satni program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem (od 3 godine do polaska u školu)
 1. 10-satni program – vrtića (od 3 god. do polaska u školu)
 2. 6-satni program – vrtića(od 3 godine do polaska u školu)
 1. Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu
 1. 10-satni program – vrtića (od 3 god. do polaska u školu)
 1. Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu

 

Back to top