Socijalna skrb Grada Gospića

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22), socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika radi njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice.

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 09. lipnja 2022. godine usvojilo novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/22) kojom se utvrđuju prava socijalne skrbi određena Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22) kao i ostala prava socijalne skrbi koja osigurava Grad Gospić.

Na taj način Grad Gospić, kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaćajući sve dobne skupine, od najmlađih do najstarijih  građana.

Poslove u svezi  s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi navedenom Odlukom obavlja Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, osim prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade koje obavlja Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

Zamolba za svako pojedino pravo, osim prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade podnosi se Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu.

Zamolba za naknadu za troškove stanovanja u dijelu oslobađanja od plaćanja komunalne naknade podnosi se Gradskom upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

28. svibnja 2020. godine Grad Gospić pristupio je sustavu e-Novorođenče kako bi svojim građanima olakšao prijavu djeteta i predaju zahtjeva za novčanu potporu kroz sustav e-Građani.

Kroz uslugu e-Novorođenče roditelji mogu predati zahtjev za potporu za novorođeno dijete iz udobnosti svog doma uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica.

Također se može predati zahtjev za potporu roditeljima za novorođeno dijete prilikom upisa djeteta u Matičnom uredu gdje se upišu traženi podatci potrebni za ostvarenje prava za navedenu potporu, zatim Matični ured prosljeđuje Zahtjev Gradu Gospiću kroz sustav e-Novorođenče na daljnje postupanje.

Ukoliko roditelji nisu prijavljeni u sustav e-Građani, mogu i dalje osobno predati Zahtjev za potporu roditeljima za novorođeno dijete u Gradu Gospiću.

Za sve dodatne informacije možete zvati na broj telefona 053/572-082 Višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb i zdravstvo Nikolinu Jelaču ili Stručnog suradnika za socijalnu skrb i zdravstvo Anitu Prpić Delač.

Viši stručni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvo
Nikolina Jelača

Stručni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvo
Anita Prpić Delač

Tel: 053/572-082

 

Kartica za djecu koja misli i na roditelje!
www.e-djecjakartica.hr