Za-Grad-sa-smiješkom-1

Nabava komunalne opreme

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu Gospiću odobrena su sredstva za nabavu komunalne opreme u visini do 600.000 kuna.

Kroz projekt će se nabaviti nova komunalna oprema: komposter – 600 komada, koš za odvajanje opada 135 l – 10 komada, set od 3 kante za dječje vrtiće i škole – 3 komada, set kanti 3*85 l – 20 komada, Eco otok – 10 komada, set kanti 3*75 l – 15 komada, kontejner za odjeću – 10 komada, koš za razvrstavanje otpada – 10 komada.
Procijenjeni iznos nabave komunalne opreme iznosi 796.932,50 kuna od čega Fond sufinancira 75.29%.

Ovim projektom će se, kroz nabavu komunalne opreme, osigurati uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje, kako bi sami građani u svom kućanstvu smanjili količinu odlaganja komunalnog otpada.

Gradsko poduzeće Komunalac Gospić d.o.o. bit će zaduženo za distribuciju opreme i provođenje novog sustava čiji je cilj učinkovito gospodarenje otpadom na području Grada Gospića.

Inače, Grad Gospić uspješno je proveo i projekt “Za grad sa smješkom” u sklopu kojeg su se, kroz razne informativne aktivnosti, kod građana razvile pozitivne navike o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.
Upravo nabavom nove komunalne opreme građanima će se na raspolaganje staviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada što će dovesti do smanjenja količine proizvedenog otpada po kućanstvu, kao i povećanoj stopi recikliranja i kompostiranja.

Nakon nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, staklo, plastika) i nabavke novih kamiona, Grad Gospić nastavlja sa sustavnim ulaganjem u opremu, ali i razvijanjem svijesti kod građana o važnost učinkovitog gospodarenja otpadom.
Ovakvim pristupom povećat će se atraktivnost Gospića kao mjesta za život i poslovanje.

Budući da Gospić svoje gospodarstvo prvenstveno temelji na prirodnim resursima, a sektori prerađivačke industrije i poljoprivrede glavne su pokretačke grane gospodarstva ovog područja koje se ne mogu razvijati u prostorima onečišćenim otpadom, vrlo je važno ulagati u opremu i znanje kako bi se očuvalo bogatstvo prirodnih resursa na gradskom području.
Veliki gospodarski potencijal ovog područja predstavlja i seoski turizam za koji je lokalno stanovništvo sve više zainteresirano, a za čiji razvoj je neophodan čist okoliš. Kako u gradu Gospiću nema teške industrije i velikih zagađivača, ovaj projekt će kroz povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada, a samim time i smanjenje stope nastanka otpada, svakako doprinijeti očuvanju čistog okoliša.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Događanja

Aktivnosti HKUD-a “Široka Kula”

Za članove i članice HKUD-a “Široka Kula” mjesec lipanj izuzetno je aktivan, a u planu su brojne aktivnosti i tijekom cijelog ljeta. 02.lipnja nastupili su

Skip to content