Vodocrpilište ”Divoselo”

Vodocrpilište-Divoselo-e1630511382404

Projekt “Vodocrpilište Divoselo” je projekt gradskog poduzeća Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju kao odgovor na rješavanje problema vodoopskrbe šireg područja Gospića.

Tijekom zadnjih petnaestak godina provedena su hidrogeološka istraživanja na širem području Gospića koja su rezultirala definiranjem područja Divosela kao potencijalne lokacije za izradu novog vodocrpilišta.
Dosad su izvršena hidrogeološka istraživanja, geofizička ispitivanja, istraživačko bušenje i u konačnici izrada 3 istražno – eksploatacijska zdenca.

Ugovor za Izradu idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta ”Divoselo” i spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav, vrijedan 1.903.233,08 kn, potpisan je 27. siječnja 2021. godine.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: geodetsko snimanje i elaborati za cjevovode u duljini od 16,584 km, pogonske zgrade i bunarske objekte, elaborati prava služnosti / nepotpunog izvlaštenja, geotehnički elaborat, idejni i glavni projekti za cjevovode, pogonske zgrade i bunarske objekte koji uključuju građevinske projekte, projekte elektro – strojarskih postrojenja i nadzorno – upravljačkog sustava (NUS) – sve do zaključno s lokacijskom, odnosno građevinskom dozvolom.

Očekivana vrijednost radova za uključivanje vodozahvata u sustav je preko 40 milijuna kuna kroz faznu izgradnju.
Izrada dokumentacije će se sufinancirati u udjelima 80% Hrvatskih voda i 20% Usluge d.o.o., a završetak izrade se očekuje do kraja prve polovice sljedeće godine.

Potpisan Ugovor za Izradu idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta ”Divoselo” i spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav

Više

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content