Izvještaj o izvršenju proračuna

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.