Proračun Grada Gospića za 2020. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2020. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2020. GODINU