Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gospića

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content