Provedeni projekti

Projekt: U zagrljaju zdrave prehrane 6

Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 6“ Grad Gospić je prijavio na Poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2021.-2022.”“, raspisan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 272 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića  kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama, a ukupna vrijednost projekta iznosi 279.639,53 kuna i u cijelosti se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a).

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Projekt: “Živjeti zdravo“

Grad Gospić i Hrvatski zavod za javno zdravstvo potpisali su Sporazum o suradnji u okviru provedbe projekta „Živjeti zdravo“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, radi provedbe aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja u različitim okruženjima s ciljem prevencije rizičnih čimbenika za razvoj vodećih kroničnih nezaraznih bolesti i očuvanja zdravlja uopće. 

Temeljem Sporazuma o suradnji Hrvatski zavod za javno zdravstvo je isporučilo set opreme za uređenje fitness vježbališta na otvorenom, set opreme za uređenje novog dječjeg igrališta i set opreme za uređenje i označavanje hodačke staze u Jasikovcu, a Grad Gospić je dostavljenu opremu ugradio.

Kroz projekt „Živjeti zdravo“ uredilo će se novo dječje igralište i fitnes vježbalište u parku Jasikovac, postavila se urbana oprema (stalci za bicikle, klupe za prematanje i dojenje i koševi za otpatke) te uredila hodačka staza.

Projekt „Živjeti zdravo“ provodi se na području cijele Hrvatske, a planirano trajanje projekta je do 6. prosinca 2022. godine. Ukupan iznos projekta je 30.373.299,36 kuna od čega je iznos EU potpore 85%,  a sufinancira se u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda (referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.01.0001).

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 5“

Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 5“ Grad Gospić je prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2020. – 2021.)“, raspisan od strane Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama. 

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 282 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama, a ukupna vrijednost projekta iznosi 256.510,45 kuna i u cijelosti se financirao iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a).

Partneri u projektu su bili Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Projekt: “Izgradnja trga Nikole Tesle”

U 2020. godini započeo je projekt uređenja trga ispred Kulturno Informativnog Centra u Gospiću.

Radovi su obuhvaćali uređenje čitavog prostora ispred KIC-a, uređenje staza, ogradnih zidova, postavljanje energetski učinkovite rasvjete i postavljanje postolja koje je identično postolju Teslinog kipa na slapovima Niagare.

Grad Gospić nakon rata dao je izraditi odljev spomenika koji je rad poznatog kipara Frana Kršinića. Takav spomenik nalazi se još na poznatim slapovima Niagare i ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a odljev spomenika koji je nekada bio na trgu u Gospiću nalazi se u Ljevaonici akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Odluku da se spomenik postavi ispred Kulturno Informativnog Centra donijelo je Gradsko vijeće još 2014. godine, međutim tek je 2020. godine Grad Gospić uspio osigurati sredstava za realizaciju projekta te je nakon provedenog postupka javne nabave 21. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor s odabranim izvođačem. Ukupna vrijednost radova je 1.880,232,80 kuna.

Radovi su uspješno završili u travnju 2021. godine, a 4. svibnja 2021. godine održana je svečanost povratka spomenika Nikoli Tesli uz predstavljanje novog Trga Nikole Tesle.

Projekt: „Korak prema jednakosti“

Projektom „Korak prema jednakosti“ koji je Grad Gospić prijavio na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama za sljedeće četiri godine. Nakon provedene ocjene kvalitete projekta od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, projekt Grada Gospića je dobio maksimalnih 100 bodova.

Ukupna vrijednost projekta je 2.899.315,20 kn, te Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

U školskoj godini 2017./2018. je zaposleno 11 pomoćnika u nastavi, u 2018./19. zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi, a za školsku godinu 2019./20. je zaposleno 7 pomoćnika u nastavi koji pružaju stručnu pomoć u radu za 12 učenika s teškoćama u razvoju u 3 škole kojima je Grad Gospić osnivač.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za učenike s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Projekt: „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“

Grad Gospić je na Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava prijavio projektni prijedlog „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“. Cilj projekta je bio ojačati radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem 30 žena koje su pružale pomoć osobama u nepovoljnom položaju, te doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva i povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti nezaposlenih žena i krajnjih primatelja pomoći. Poziv se provodio u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Ukupna vrijednost projekta je bila 4.767.796,32 kn, a udio financiranja je iznosio 100% prihvatljivih troškova. Partneri na ovom projektu su bili Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Gospić, Centar za socijalnu skrb Gospić i Gradsko društvo Crvenog križa Gospić. Sve vijesti o ovom projektu možete pronaći klikom na: Novosti o projektu Zapošljavanje žena na području Gospića  

Projekt: “Okreni list”

Projekt pod nazivom „Okreni list“ Grad Gospić prijavio je na poziv Ministarstva zdravstva „Promocija zdravlja i prevencija bolest – Faza 1“ u lipnju 2018 godine, a u srpnju 2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zdravstva kao Posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao Posredničkim tijelom razine 2.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“u iznosu od 263.618,19 kuna.

Grad Gospić provedbom projektnih aktivnosti educirao je i informirao sugrađane o važnosti brige o osobnom zdravlju i promicanju zdravih životnih navika. Aktivnosti projekta su konkretno bile usmjerene na promociju zdravlja i važnost prevencije bolesti.

PROVEDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • 22 edukacije o promociji zdravlja i prevenciji bolesti;
 • 3 dana održani preventivni pregledi u mobilnom mamografu u svrhu prevencije raka dojke za dobne skupine koje ne pripadaju u nacionalni preventivni pregled;
 • 5 dana održani preventivni pregledi razine masnoće i šećera u krvi i razine krvnog tlaka;
 • 1 dan održan preventivni pregled zdravlja jetre Fibro Scanom putem mobilnog vozila;
 • dostavljeno 5953 edukativnih letaka kućanstvima na području Gospića o važnosti prevencije;
 • podijeljeno 250 edukativnih letaka u zainteresiranim ustanovama namijenjenih djelatnicima za tjelovježbu za vrijeme radnog vremena posebno oni koji većinu radnog vremena provode u sjedećem položaju

U projektnim aktivnostima je sudjelovalo na edukacijama i preventivnim pregledima oko 500 sugrađana što je s obzirom na situaciju sa COVID 19 zadovoljavajući odaziv.

Kontakt osoba za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti, voditelj projekta: Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec. (telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr ).

Sve obavijesti o projektu možete pratiti klikom na sliku:    

Projekt: “Odškrinimo vrata zapošljavanju”

Gradu Gospiću odobrena su bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“ u iznosu od 478.758,40 kuna. Sredstva su dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda u 100 % iznosu u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ s ukupno ostvarenih 110 bodova.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 3. rujna 2018. godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Upravljačkim tijelom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao Posredničkim tijelom razine 2.

Razdoblje provedbe je bilo  od 3.9.2018. do 3.9.2020.godine.

Projekt se proveo u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem „Dr. Ante Starčević“ iz Gospića koje je osiguralo stručno-iskustvenu pomoć u provedbi projekta.

Razdoblje provedbe projekta bilo je 24 mjeseca, a cilj projekta je kroz jačanje stručnih znanja i vještina povećati mogućnost za zapošljavanje nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina s područja Gospića koji će kroz provođenje odabranih verificiranih programa za obrazovanje odraslih unaprijediti svoja znanja i kompetencije i postati konkurentniji na tržištu rada te na taj način umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.

Polaznici su bili  u rasponu od 18 do 61 godine života.
Završetkom obrazovanja polaznici su stekli javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti koju su mogli upisati u e-radnu knjižicu.

Obrazovanje je provodilo Učilište koje je imalo ovlaštenje i suglasnost nadležnog Ministarstva i Agencije za obrazovanje, a provodilo se od lipnja 2019. do srpnja 2020.godine.
Kroz projekt su ukupno educirana 22 polaznika odnosno polaznice  i to 3  vrtlarice, 10 vizažistica, 4 rukovatelja rovokopačem i 5  rukovatelja kombiniranim radnim strojem.
Pripadnicima ranjivih skupina – dugotrajno nezaposlenim osobama sa područja Gospića su kroz projekt pružene mogućnosti besplatnih dodatnih edukacija i stjecanje novih vještina sa ciljem lakše zapošljivosti.

Sve obavijesti o projektu možete pratiti klikom na sliku:             

Projekt: „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“

Gradu Gospiću odobreno je sufinanciranje projekta iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Trajanje projekta je od od 1. ožujka 2017. godine do 1. siječnja 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.920.128,70 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 2.020.554,79 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2.

Projekt se proveo u partnerstvu sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Gospić, Ličkom ekološkom akcijom i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije.

Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac. Šuma Jasikovac nalazi se na području ekološke mreže Natura 2000.

Više infomacija na: www.strukturnifondovi.hr

Voditelj projekta: Ivana Kaleb Asić

Kontakt osoba: Nikolina Tonković Čorak, telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr

Sve obavijesti o projektu možete saznati klikom na sliku loga projekta:

Projekt: “Uvođenje lokalne riznice”

Projekt “Uvođenje lokalne riznice” proveo se u 2020. godini, a njme se implementirao informacijsko-informatički sustav: lokalna riznica – web riznica, za Grad Gospić i devet proračunskih korisnika. Web riznica je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji prate ukupan proces upravljanja proračunom Grada Gospića i njegovih proračunskih korisnika, a čiji je cilj u konačnici povećati efikasnost i uvesti dodatne kontrole. Vrijednost projekta je 104.956,25 kuna.

Popis korisnika web riznice:

 1. GRAD GOSPIĆ
 2. KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ
 3. MUZEJ LIKE GOSPIĆ
 4. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ
 5. SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ
 6. DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ
 7. PUČKO OTVORENO UČ. DR. ANTE STARČEVIĆ GOSPIĆ
 8. OŠ DR. JURE TURIĆ
 9. OŠ DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK
 10. OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA PAZARIŠTE KLANAC

Projekt: “Uređenje pješačke staze u naselju Lički Osik”

Projekt Uređenje pješačke staze u naselju Lički Osik prijavljen je na Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima koji za cilj ima pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja.

Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 180.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 407.132,74 kuna. Projektom se uredili pješačka staza od trga do dječjeg vrtića i ambulante u ulicama: Trg hrvatskih žrtava Široke Kule, Hrvatskog Časnika Ivana Čanića Baje i Riječka ulica.

Projekt ima iznimno značenje za naselje Lički Osik zato što pješačku stazu koristi veliki broj djece koja pohađaju osnovnu školu i dječji vrtić.

 

 

 

 

 

Projekt: “Uređenje dječjeg igrališta kod POS-ovih zgrada”

Na zadovoljstvo mladih obitelji naseljenih u zgradama POS-a,  Grad Gospić financirao je izgradnju dječjeg igrališta kako bi djeca koja tamo žive svoje slobodno vrijeme mogla kvalitetno provesti u igri i druženju kao sastavnom dijelu odrastanja. Novoizgrađeno igralište nalazi se između dviju zgrada, na platou od 170 metara kvadratnih na kojem su postavljena dječja igrala- kombinirana ljuljačka, klackalica za četvero, mreža za penjanje i vrtuljak koje će djeci pružiti mogućnost sigurne i kvalitetne igre, razvijanja motoričkih sposobnosti uz druženje na svježem zraku.  Igralište je nasuto pijeskom, a uskoro će biti postavljene i klupe. Ukupna vrijednost dječjeg igrališta iznosi 112.746,83 kn.

Projekt: “Nabava školskog pribora za učenike osnovnih škola”

Grad Gospić je za osnovnoškolce sa svog područja u školskoj godini 2020./2021. osigurao školski materijal. Tako su za učenike OŠ dr. Jure Turića Gospić, OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ „Dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac nabavljene:

 • radne bilježnice za sve učenike prvih razreda osnovne škole,
 • likovne mape za sve učenike od 1. do 8. razreda i
 • kutije za tehničku kulturu za sve učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Projekt: “e-Tržnica Grada Gospića”

Grad Gospić je u 2020. godini, zbog novonastale situacije vezane uz pojavnost i širenje Koronavirusa, pokrenuo inicijativu kojom bi potaknuo lokalne proizvođače hrane da lakše i jednostavnije u skladu s digitalnim mogućnostima plasiraju svoj proizvod. Grad Gospić financirao je izradu same aplikacije, sustavno će održavati ovo web mjesto te po dostavi fotografija i podataka o proizvodima unositi ažurirane podatke na tržnicu.

Na online tržnici tako se nalazi velika ponuda domaćih i lokalnih proizvoda koji su selektirani po kategorijama, dok se klikom na željenu kategoriju kupac povezuje direktno s OPG-om i tako obavlja kupnju.

E-tržnica Grada Gospića nalazi se na sljedećem linku: https://gospic.gradskatrznica.com/

Projekt: „Sanacija krovišta na zgradi Javne vatrogasne postrojbe Gospić“

Projekt „Sanacija krovišta na zgradi Javne vatrogasne postrojbe Gospić“ prijavljen je na Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima koji za cilj ima pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja.

Cilj projekta je sanacijom štete na krovištu zgrade Javne vatrogasne postrojbe, nastale uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje, osigurati uvjete za njihov nesmetan rad i djelovanje.

Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 2019. godine je potpisan Ugovor o sufinanciranju kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 150.000,00 kn dok je ukupna vrijednost projekta 263.187,50 kn.

Budući da Javna vatrogasna postrojba Grada Gospića djeluje na cijelom području Grada Gospića (966,64 km kvadratnih), a po potrebi i u susjednim Općinama, neophodno je osigurati, kako materijalne, tako i infrastrukturne uvjete za nesmetan rad i djelovanje. Upravo projektom Sanacije krovišta na zgradi Javne vatrogasne postrojbe Gospić, kojim je predviđena obnova 500 metara kvadratnih krovišta oštećenog djelovanjem vremenskih nepogoda, doprinijeti će se ispunjenju osnovnih uvjeta za rad Javne vatrogasne postrojbe.

Projekt je uspješno završen 2020. godine te je na zadovoljstvo svih građana, a ponajprije vatrogasaca, zgrada dobila novi krov.

Projekt: “Asfaltiranje makadamskih cesta”

Grad Gospić uredio je 4,35 kilometra neasfaltiranih cesta u gradskim naseljima Gospić, Bužim, Kalinovača, Mala Plana, Velika Plana i Bakovac. Ovakvim kontinuiranim ulaganjima doprinosi se boljim i kvalitetnijim uvjetima života ne samo mještana grada već i svih stanovnika naših okolnih ruralnih područja.

Navedene radove u ukupnoj vrijednosti od 618.585,00 kuna izvela je tvrtka COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina, a financirani su u potpunosti sredstvima Grada Gospića.

Radovi su izvršeni posebnom tehnologijom ugradnje kamenog materijala na ceste u tri sloja. Prvi je priprema drobljenim kamenom veličine osam do 16 milimetara, a u drugoj i trećoj fazi ugrađuje se sitniji kamen zajedno s bitumenskom emulzijom koja kamen zalijepi za pripremljenu podlogu.

Apliciranjem površinske obrade stvara se vodonepropustan sloj, čime se podloga (tampon) štiti od daljnjeg ispiranja i nastanka oštećenja, a sprječava se i pojava prašine i blata.

Prednosti ove tehnologije je i višestruko (tri puta) niža cijena u odnosu na klasični asfalt, ali i brža izvedba.

Projekt: „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića faza 2.“

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića faza 2. prijavljen je na Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima koji za cilj ima pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja.

Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića, faza 2. kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 200.000,00 kn kojim su se dovršili radovi na obnovi dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić što je rezultiralo sasvim novim izgledom, poboljšanom sigurnosti i specijaliziranim didaktičkim igralima na gumiranim sigurnosnim podlogama koja će pozitivno utjecati na motorički razvoj djece. Ukupna vrijednost projekta je 455.971,00 kn.  Navedeni projekt predstavlja nastavak projekta kojim je u 2018. godini uređeno igralište u Dječjeg vrtića Pahuljica na Ličkom Osiku i dio igrališta u Gospiću.

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 4“

Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 4“ Grad Gospić je prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2019. – 2020.)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 254 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama. Ukupna vrijednost projekta je 250.675,06 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. U školskoj godini 2019./2020. pravo na besplatnu prehranu ostvarilo je 254 učenika s područja grada Gospića koji pohađaju osnovnoškolske ustanove kojima je Grad Gospić osnivač

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Projekt: Biciklističko odmorište „Stara šterna Milankovac“ u Ličkom Osiku

Grad Gospić jedan je od glavnih dionika Operativnog plana razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije za razdoblje 2017-2020., sukladno kojem je dužan izrađivati projektnu dokumentaciju za razvoj cikloturizma na svom području kako je Planom definirano. Tako je 2019. godine dostavio Ličko-senjskoj županiji, koja je bila prihvatljiv prijavitelj na javni poziv kojeg je objavilo Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini, projektnu dokumentaciju za prijavu projekta Biciklističko odmorište „Stara šterna Milankovac“ u Ličkom Osiku.

Svrha projekta je unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, turističke kvalitete i sadržaja namijenjenih cikloturizmu, te povećanje zadovoljstva cikloturista ponudom na području Gospića kroz uređenje biciklističkog odmorišta i stvaranja novog turističkog proizvoda.

Cilj je odmorište staviti u funkciju turizma i nadograditi javnu cikloturističku infrastrukturu na području Gospića.

Na odmorištu se nalazi stara šterna izgrađena 1877.godine odnosno cisterna kružnog okna građena od kamena, koja je u derutnom stanju te će se ovim projektom obnoviti. U sklopu projekta postavit će se urbana oprema: bike servisna stanica, nadstrešnica, pametna klupa i stalak za bicikle.

Održivost projektnih rezultata uključuje vlasništvo Grada Gospića nad prostorom koji će osigurati dostupnost i funkcioniranje interneta, te financirati održavanje i upravljanje imovinom u budućnosti.

Projekt “Nabava strojeva i opreme za održavanje javnih površina”

Na temelju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva za nabavku komunalne opreme i strojeva za održavanje javnih površina naselja. 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 574 projektna prijedloga od kojih 181 projekt sufinancira Ministarstvo.

Cilj projekta Grada Gospića je ujednačavanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području svih naselja Gospića, a vrijednost iznosi 250.000,00 kuna.

Oprema i strojevi dodijeljeni su trgovačkom društvu „Komunalac Gospić“ d.o.o. koje će ih koristiti u svom redovnom radu.

Projekt: „Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić“

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu. Predmet javnog poziva je poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa.

Grad Gospić je na navedeni poziv prijavio projekt Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić. Potpisanim ugovorom Grad je preuzeo obvezu realizacije projekta do kraja 2019. godine. U 2018. godini proveden je postupak javne nabave, a radovi su započeti u 2019. godini. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.010.138,60 kuna.

Predmetni nogostup izgradio se:

 • u Ulici Popa Frana Biničkog sa istočne strane u duljini od cca 50 m, te zapadne strane u duljini od cca 46 m,
 • u Ulici Senjskih žrtava, na istočnoj/sjevernoj strani u duljini od cca 144 m; te zapadnoj strani u duljini od cca 79 m,
 • u Ulici Miroslava Kraljevića – kod škole dr. Jure Turića, na jugozapadnoj strani u duljini od cca 107 m.

Projekt: „Rekonstrukcija mlinice na rijeci Licu u Ličkom Ribniku“

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu – programi zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara.

Na navedeni poziv Grad Gospić je prijavio projekt „Rekonstrukcija mlinice na rijeci Licu u Ličkom Ribniku“. Cilj projekta je obnova i sanacija drvenog mlina kašikara u Ličkom Ribniku koji ima status zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar nepokretnih kulturnih dobara. Ovaj projekt započeo je u 2018. godini kada je Ministarstvo kulture za rekonstrukciju mlina kašikara dodijelilo Gradu Gospiću sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Ukupna vrijednost radova u prvoj fazi iznosila je 196.894,13 kuna.

Za drugu fazu rekonstrukcije, ujedno i završnu fazu,  Ministarstvo kulture dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva u visini od 100.000,00 kn, a procijenjena ukupna vrijednost radova u drugoj fazi iznosi 256.875,00 kuna.

Projekt: „In-Lo-Re“

Grad Gospić partner je na CEF projektu „Croatian elnvoicing for Local and Regional Authorities“ (Croatian In-Lo-Re), CEF Action No. 2017-HR-IA-0143. Zajednički je to projekt koji se financira iz sredstava Instrumenta za povezivanje Europe u području telekoma (Connecting Europe Facility, CEF), a usmjeren je ka promociji i ubrzanju primjene eRačuna u Republici Hrvatskoj između tijela državne i javne vlasti, kao i javnih i privatnih poduzeća, poboljšanjem postojećeg tehničkog i organizacijskog okruženja za razmjenu elektroničkih računa.

Nositelj projekta koji ujedno ima i ulogu Koordinatora između Partnera je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Vremensko trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 765.769,00 EUR-a

Postotak sufinanciranja: Visina sufinanciranja od strane Europske komisije iznosi 75% prihvatljivih troškova, dok vlastito sufinanciranje Partnera iznosi 25 % prihvatljivih troškova

Cilj projekta: Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“

Aktivnosti projekta:

 1. Prijava na eRačun središnji portal
 2. Prilagodba i integracija rješenja za korištenje e-računa s platformom „eRačun za državu“
 3. Treninzi – edukativne aktivnosti
 4. Upravljanje projektom i vidljivost

Kontakt osoba za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti

Nikolina Tonković Čorak, telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr

Više o projektu na sljedećoj poveznici: www.mingo.hr

Projekt: „Za grad sa smiješkom“

Gradu Gospiću dodijeljeno je 452.499,60 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Za grad sa smiješkom“ (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0030). Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.352,48 kuna. Prijavom na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta od 84,99%, dok Grad Gospić sredstvima iz Proračuna osigurava 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom će se informirati i educirati cjelokupno stanovništvo grada Gospića o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Svih jedanaest provedenih aktivnosti objavit će se na Portalu sprječavanja nastanka otpada. Time će se doprinijeti ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Obavezne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: Letci o održivom gospodarenju otpadom; Vodiči o održivom gospodarenju otpadom; Plakati o održivom gospodarenju otpadom; Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom; Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom; Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom.

Preporučene aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: Radionice za djecu; Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom; Edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu; Banneri za objavu na internetskim portalima; Letci za strane turiste sa uputama za odgovorno postupanje otpadom.

Mrežna stranica projekta “Za grad sa smiješkom”: www.gradsasmijeskom.com

Sve novosti o projektu možete saznati klikom na sliku loga projekta:

 

Projekt: „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Završen je projekt „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac“. Za provedbu navedenog projekta je Grad Gospić osigurao sredstva putem Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” iz Programa ruralnog razvoja.

28.12.2017. donesena je Odluka o prihvatljivosti projekta, a Ugovor o financiranju je potpisan 8.2.2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.816.939,31 kn, od čega se iz Programa ruralnog razvoja financira 100%. Glavni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje komunalne infrastrukture rekonstrukcijom prilazne ceste do odlagališta Rakitovac.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Unaprijediti komunalnu infrastrukturu kroz rekonstrukciju prilazne ceste do odlagališta Rakitovac
 2. Doprinijeti učinkovitijoj i sigurnijoj prometnoj povezanosti gospodarskog objekta – odlagališta Rakitovac sa glavnom prometnicom

Ostvareni rezultati projekta u odnosu na početno stanje su:

 1. Unaprijeđena prometna infrastruktura kroz rekonstrukciju prilazne ceste do odlagališta Rakitovac u dužini od 681,91m
 2. Povećana razina sigurnosti u prometovanju cestom
 3. Poboljšan pristup gospodarskom objektu (odlagalištu Rakitovac) sa glavne prometnice za sve dionike

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 3“

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 3“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2018. – 2019.)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 328 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama. Ukupna vrijednost projekta je 323.956,37 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Projekt: „ Unaprijedi jer vrijedi!“

Uspješno su završene aktivnosti projekta „Unaprijedi jer vrijedi!“ kojem je cilj doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 10 učenika s teškoćama u razvoju s područja Gospića kroz osiguravanje uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, zapošljavanjem 10 pomoćnika u nastavi. Zaposleni pomoćnici su tijekom ove školske godine pružali pomoć u svakodnevnom radu učenicima s teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 463.985,30 kn, dok je 426.866,47 kn financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba ovog projekta nastavak je kontinuirane podrške učenicima s teškoćama koju Grad Gospić provodi od 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti, osim samog rada pomoćnika učenicima s teškoćama, senzibilizirani su ostali učenici te je upoznata javnost o svakodnevnim problemima učenika s teškoćama, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane“

Uspješno je završen projekt „U zagrljaju zdrave prehrane“ koji je Grad Gospić u srpnju 2016. godine prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Partneri na projektu su bili Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Ukupna odobrena vrijednost projekta „U zagrljaju zdrave prehrane“  je iznosila 265.101,53 kn, te je projekt u 100% iznosu financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta je pružanjem nefinancijske pomoći za 164 učenika iz socijalno ugroženih obitelji sa područja Gospića kroz osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Prema kriterijima, u školskoj godini 2016./17. od ukupno 164 učenika koja su imala pravo na besplatnu prehranu, u OŠ dr. Jure Turića preko projekta hranio se 101 učenik, u OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik 45 učenika i u OŠ dr. Ante Starčević Pazrište-Klanac 18 učenika.

Projekt: „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“

Uspješno je završen  projekt „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“ koji je imao za cilj doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i inkluzije u odgojno-obrazovne procese 23 učenika s teškoćama s područja Gospića kroz omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju zapošljavanjem 23 pomoćnice i pomoćnika u nastavi.

Projektom su se osigurale pomoćnice i pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama. Ukupna vrijednost projekta je 911.490,30 kn, dok je 838.571,07 kn financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba ovog projekta nastavak je kontinuirane podrške učenicima s teškoćama koju Grad Gospić provodi od 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti senzibilizirani su ostali učenici te javnost kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

Provedba projekta započela je 07. rujna 2015. godine objavom Javnog poziva za prijam 23 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač. Partneri na projektu su osnove škole s područja Grada: OŠ dr. Jure Turića. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ. dr. Ante Starčević Pazarište-Klanac.

Projekt: „Nisi sam – pažnju ti dam“

Grad Gospić  u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Osnovnom školom dr. Jure Turića iz Gospića i Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Lički Osik uspješno proveo projekt „Nisi sam – pažnju ti dam“ financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ovim projektom osiguravali su se pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama, a ukupna vrijednost projekta je 1.193.884,40 kn, dok je 1.142.427,98 kn bespovratno financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Grada zapošljavanjem 18 pomoćnica i pomoćnika u nastavi, tako je 14 pomoćnica i pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju počelo s radom u OŠ Jure Turića, a četvero njih u OŠ dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku.

 

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 2“

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 2“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je kroz pružanje nefinancijske pomoći za 293 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića, osiguravanjem besplatne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece. Ukupna vrijednost projekta je 286.083,74 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

 

Projekt: „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“

Grad Gospić je na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju prijavio Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, kojim će se urediti postojećega dječja igrališta u Dječjem vrtiću Pahuljica u naselju Gospić i Lički Osik. Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju radova i usluga. Ovim Ugovorom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Gospiću 140.000,00 kn.

Projekt: „Rekonstrukcija ceste Barlete“

S osnova stanja nerazvrstane ceste Barlete, opterećenosti teretnim prometom, te u cilju povećanja sigurnosti i postizanja veće kvalitete prometne infrastrukture na području Grada Gospića, nužno je bilo pristupiti izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Barlete, u duljini od 2.400 m, koja je javno dobro u općoj uporabi i u vlasništvu Grada Gospića. Obzirom na činjenicu da tvrtka CALCIT LIKA d.o.o., Gospić zbog obavljanja djelatnosti eksploatacije mineralne sirovine na lokaciji kamenoloma Barlete -Vrebac, kao i njenog prevoženja do pogona u naselju Gospić, utječe na izloženost ove ceste teretu iznad dopuštane mase te prekomjernoj uporabi i trošenju, ista je izrazila spremnost sufinancirati izvođenje predmetnih radova. Zbog navedenog su Grad Gospić i tvrtka CALCIT LIKA d.o.o. Gospić odlučili zajedno sudjelovati u realizaciji rekonstrukcije ceste. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.325.489,05 bez PDV-a, odnosno 4.156.861,31 s PDV-om. Radove je izvela tvrtka COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina.

Projekt: “Spomen-obilježje žrtvama Domovinskog rata na Ljubovu”

2018. godine završena je izgradnja spomen–obilježja žrtvama Domovinskog rata na Ljubovu koja je bila nastavak započetog projekta izgradnje zajedničkog spomen–obilježja hrvatskim braniteljima poginulim tijekom vojno–redarstvene operacije „Oluja“ na planinskom prijevoju Ljubovo. Spomenik pod nazivom „Pobjednik“ autora Josipa Cvrtile iz Zagreba je zamjena za sve spomen–ploče koje su postrojbe postavljale u znak sjećanja na svoje poginule suborce. Inicijativa za realizaciju ovoga projekta pokrenuta je od strane Kluba branitelja 118. Brigade ZNG-a Gospić i Kluba veterana 9. Gardijske brigade „Vukovi“. Potporu projektu dale su sve postrojbe s područja Rijeke, Primorja i otoka čiji su pripadnici sudjelovali u Oluji oslobađajući ovaj dio Like. Skulptura „Pobjednik“ predstavlja hrvatskog vojnika koji nakon dugih godina ratovanja pobjeđuje i hrvatsku zastavu zabija u zadnje neprijateljsko uporište. Radove je izvela tvrtka G.P.V. – GRAĐENJE d.o.o. iz Gospića.

Svečanost otkrivanja spomenika održala se 4. kolovoza 2018. godine.

Projekt: “Sanacija mosta u Klancu”

2017. godine završeni su radovi na sanaciji mosta u Klancu. Pod radovima na sanaciji mosta podrazumijeva se kompletna sanacija površine kolnika i djelomična sanacija rasponske ploče mosta, koji dijelom pripada cestovnoj građevini županijskoj cesti ŽC 5154 (A.G. Grad Gospić – Perušić kod D-50), koja je pod upravljanjem ŽUC-a, a dijelom nerazvrstana cesta ŽC 515400 ( Klanac – A.G. Gospić), koja je javno dobro u općoj uporabi i u vlasništvu Grada Gospića.

Postupak nabave radova provela je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, nositelj radova su Lika ceste d.o.o., a radove je izvela specijalizirana tvrtka za obnovu mostova MAR d.o.o. iz Samobora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 728.858,66 kuna (sa PDV-om), od čega je Grad Gospić sufinancirao sanaciju mosta sa 364.429,33 kuna (sa PDV-om), odnosno  50% iznosa od ukupne vrijednosti izvedenih radova.