Projekt “Nabava strojeva i opreme za održavanje javnih površina”

Na temelju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva za nabavku komunalne opreme i strojeva za održavanje javnih površina naselja. 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 574 projektna prijedloga od kojih 181 projekt sufinancira Ministarstvo.

Cilj projekta Grada Gospića je ujednačavanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području svih naselja Gospića, a vrijednost iznosi 250.000,00 kuna.

Oprema i strojevi dodijeljeni su trgovačkom društvu „Komunalac Gospić“ d.o.o. koje će ih koristiti u svom redovnom radu.

Komunalcu Gospić dodijeljeni strojevi i oprema

Projekt „Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić“

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu. Predmet javnog poziva je poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa.

Grad Gospić je na navedeni poziv prijavio projekt Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić. Potpisanim ugovorom Grad je preuzeo obvezu realizacije projekta do kraja 2019. godine. U 2018. godini proveden je postupak javne nabave, a radovi su započeti u 2019. godini. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.010.138,60 kuna.

Predmetni nogostup izgradio se:

  • u Ulici Popa Frana Biničkog sa istočne strane u duljini od cca 50 m, te zapadne strane u duljini od cca 46 m,
  • u Ulici Senjskih žrtava, na istočnoj/sjevernoj strani u duljini od cca 144 m; te zapadnoj strani u duljini od cca 79 m,
  • u Ulici Miroslava Kraljevića – kod škole dr. Jure Turića, na jugozapadnoj strani u duljini od cca 107 m.

Projekt „Rekonstrukcija mlinice na rijeci Licu u Ličkom Ribniku“

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu – programi zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara.

Na navedeni poziv Grad Gospić je prijavio projekt „Rekonstrukcija mlinice na rijeci Licu u Ličkom Ribniku“. Cilj projekta je obnova i sanacija drvenog mlina kašikara u Ličkom Ribniku koji ima status zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar nepokretnih kulturnih dobara. Ovaj projekt započeo je u 2018. godini kada je Ministarstvo kulture za rekonstrukciju mlina kašikara dodijelilo Gradu Gospiću sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Ukupna vrijednost radova u prvoj fazi iznosila je 196.894,13 kuna.

Za drugu fazu rekonstrukcije, ujedno i završnu fazu,  Ministarstvo kulture dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva u visini od 100.000,00 kn, a procijenjena ukupna vrijednost radova u drugoj fazi iznosi 256.875,00 kuna.

 

Projekt „In-Lo-Re“

Grad Gospić partner je na CEF projektu „Croatian elnvoicing for Local and Regional Authorities“ (Croatian In-Lo-Re), CEF Action No. 2017-HR-IA-0143. Zajednički je to projekt koji se financira iz sredstava Instrumenta za povezivanje Europe u području telekoma (Connecting Europe Facility, CEF), a usmjeren je ka promociji i ubrzanju primjene eRačuna u Republici Hrvatskoj između tijela državne i javne vlasti, kao i javnih i privatnih poduzeća, poboljšanjem postojećeg tehničkog i organizacijskog okruženja za razmjenu elektroničkih računa.

Nositelj projekta koji ujedno ima i ulogu Koordinatora između Partnera je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Vremensko trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 765.769,00 EUR-a

Postotak sufinanciranja: Visina sufinanciranja od strane Europske komisije iznosi 75% prihvatljivih troškova, dok vlastito sufinanciranje Partnera iznosi 25 % prihvatljivih troškova

Cilj projekta: Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“

Aktivnosti projekta:

  1. Prijava na eRačun središnji portal
  2. Prilagodba i integracija rješenja za korištenje e-računa s platformom „eRačun za državu“
  3. Treninzi – edukativne aktivnosti
  4. Upravljanje projektom i vidljivost

Kontakt osoba za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti

Nikolina Tonković Čorak, telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr

Više o projektu na sljedećoj poveznici: www.mingo.hr

CEF TELEKOM PROJEKT Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta In-LoRe – uvođenja elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Projekt: „Za grad sa smiješkom“

Gradu Gospiću dodijeljeno je 452.499,60 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Za grad sa smiješkom“ (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0030). Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.352,48 kuna. Prijavom na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta od 84,99%, dok Grad Gospić sredstvima iz Proračuna osigurava 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom će se informirati i educirati cjelokupno stanovništvo grada Gospića o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Svih jedanaest provedenih aktivnosti objavit će se na Portalu sprječavanja nastanka otpada. Time će se doprinijeti ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Obavezne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: Letci o održivom gospodarenju otpadom; Vodiči o održivom gospodarenju otpadom; Plakati o održivom gospodarenju otpadom; Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom; Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom; Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom.

Preporučene aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: Radionice za djecu; Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom; Edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu; Banneri za objavu na internetskim portalima; Letci za strane turiste sa uputama za odgovorno postupanje otpadom.

Mrežna stranica projekta “Za grad sa smiješkom”: www.gradsasmijeskom.com

Sve novosti o projektu možete saznati klikom na sliku loga projekta:

Projekt: „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“

Grad Gospić je na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” prijavio projekt „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“. Za navedeni projekt je 28.12.2017. donesena Odluka o prihvatljivosti projekta, a Ugovor o financiranju je potpisan 8.2.2018. godine. Trenutno je u provedbi postupak javne nabave, nakon čega će se krenuti u izvođenje radova.

Ukupna vrijednost projekta je 1.816.939,31 kn, od čega se iz Programa ruralnog razvoja financira 100%.

Završetak radova na rekonstrukciji prilazne ceste do odlagališta Rakitovac

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 3“

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 3“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2018. – 2019.)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 328 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama. Ukupna vrijednost projekta je 323.956,37 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Projekt: „ Unaprijedi jer vrijedi!“

Uspješno su završene aktivnosti projekta „Unaprijedi jer vrijedi!“ kojem je cilj doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 10 učenika s teškoćama u razvoju s područja Gospića kroz osiguravanje uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, zapošljavanjem 10 pomoćnika u nastavi. Zaposleni pomoćnici su tijekom ove školske godine pružali pomoć u svakodnevnom radu učenicima s teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 463.985,30 kn, dok je 426.866,47 kn financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba ovog projekta nastavak je kontinuirane podrške učenicima s teškoćama koju Grad Gospić provodi od 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti, osim samog rada pomoćnika učenicima s teškoćama, senzibilizirani su ostali učenici te je upoznata javnost o svakodnevnim problemima učenika s teškoćama, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

 

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane“

Uspješno je završen projekt „U zagrljaju zdrave prehrane“ koji je Grad Gospić u srpnju 2016. godine prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Partneri na projektu su bili Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Ukupna odobrena vrijednost projekta „U zagrljaju zdrave prehrane“  je iznosila 265.101,53 kn, te je projekt u 100% iznosu financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta je pružanjem nefinancijske pomoći za 164 učenika iz socijalno ugroženih obitelji sa područja Gospića kroz osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Prema kriterijima, u školskoj godini 2016./17. od ukupno 164 učenika koja su imala pravo na besplatnu prehranu, u OŠ dr. Jure Turića preko projekta hranio se 101 učenik, u OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik 45 učenika i u OŠ dr. Ante Starčević Pazrište-Klanac 18 učenika.

 

Projekt: „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“

Uspješno je završen  projekt „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“ koji je imao za cilj doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i inkluzije u odgojno-obrazovne procese 23 učenika s teškoćama s područja Gospića kroz omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju zapošljavanjem 23 pomoćnice i pomoćnika u nastavi.

Projektom su se osigurale pomoćnice i pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama. Ukupna vrijednost projekta je 911.490,30 kn, dok je 838.571,07 kn financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba ovog projekta nastavak je kontinuirane podrške učenicima s teškoćama koju Grad Gospić provodi od 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti senzibilizirani su ostali učenici te javnost kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

Provedba projekta započela je 07. rujna 2015. godine objavom Javnog poziva za prijam 23 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač. Partneri na projektu su osnove škole s područja Grada: OŠ dr. Jure Turića. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ. dr. Ante Starčević Pazarište-Klanac.

 

Projekt: „Nisi sam – pažnju ti dam“

Grad Gospić  u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Osnovnom školom dr. Jure Turića iz Gospića i Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Lički Osik uspješno proveo projekt „Nisi sam – pažnju ti dam financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ovim projektom osiguravali su se pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama, a ukupna vrijednost projekta je 1.193.884,40 kn, dok je 1.142.427,98 kn bespovratno financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Grada zapošljavanjem 18 pomoćnica i pomoćnika u nastavi, tako je 14 pomoćnica i pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju počelo s radom u OŠ Jure Turića, a četvero njih u OŠ dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku.

 

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 2“

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 2“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je kroz pružanje nefinancijske pomoći za 293 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića, osiguravanjem besplatne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece. Ukupna vrijednost projekta je 286.083,74 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

 

Projekt: „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“

Grad Gospić je na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju prijavio Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, kojim će se urediti postojećega dječja igrališta u Dječjem vrtiću Pahuljica u naselju Gospić i Lički Osik. Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju radova i usluga. Ovim Ugovorom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Gospiću 140.000,00 kn.

U prvoj fazi projekta Grad Gospić uložio 279.092,80 kn u igrališta DV Pahuljica

 

Back to top