Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 02/2020

 1. Gospić, 12. veljače 2020. godine

  S A D R Ž A J

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2019./2020. godinu te broj i iznos stipendije
  2. ODLUKA o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Gospića u Skupštinu trgovačkog društva „Usluga” d.o.o.
  3. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2020. godinu

  OSTALO

  1. STATUT Turističke zajednice Grada Gospića