Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 03/2022

Gospić, 10. ožujka 2022. godine

 

S A D R Ž A J 
 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
 1. ODLUKA o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET d.o.o. Gospić

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
 1. ODLUKA o imenovanju članova projektnog tima za pripremu projekta GOSPIĆ – LIČKI OSIK – PERUŠIĆ za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova
 2. ODLUKA o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 3. ODLUKA o prijedlogu izbora člana nadzornog odbora trgovačkog društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić
 4. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2021. godinu
  IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2021. godinu
 5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva
 6. ZAKLJUČAK o III izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za prigovor
 7. PRAVILNIK o XI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 8. II. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu