Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 04/2020

Gospić, 10. travnja 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gospića

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 

  1. ODLUKA o interventnim mjerama pomoći gospodarstvu na području Grada Gospića zahvaćenog epidemijom koronavirusa (COVID – 19)
  2. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)
  3. ODLUKA o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Gospića
  4. ODLUKA o osnivanju procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića
  5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine sagrađene na kat.čest.br. 3411/11 k.o. Gospić
  6. ZAKLJUČAK o prodaji neposrednom pogodbom nekretnine označene kao k.č.br. 5005/5 u k.o. Smiljan
  7. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat.čest.br. 5005/4 k.o. Smiljan
  8. ZAKLJUČCI  o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2020. godinu