Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 04/2022

Gospić, 24. ožujka 2022. godine

 

S A D R Ž A J 
 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o provedbi plana preventivne i obvezne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Gospića za 2022. godinu
  2. ODLUKA o izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića
  3. III. Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu
  4. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva

 

AKTI ODBORA ZA PROPISE I PRAVNA PITANJA

 

  1. Prostorni plan uređenja Grada Gospića (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)