Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 05/2019

Gospić, 03. srpnja 2019. godine

 

S A D R Ž A J

  

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Udruge Depaul – Hrvatska
  2. ODLUKA o namjeri osnivanja Udruge „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla”

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu
  2. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu
  3. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Biciklističkom klubu Gospić

 

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića
  2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića
  3. ODLUKA o izboru Povjerenstva za provedbu izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića