Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 05/2021

Gospić, 14. rujna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2021. godinu
  2. ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
  3. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić
  4. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
  5. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić
  6. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  7. PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Gospića
  8. ZAKLJUČAK o zatvaranju žiro računa Mjesnih odbora na području Grada Gospića