Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 06/2022

Gospić, 04. svibnja 2022. godine

 

 

S A D R Ž A J

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o provođenju radova za opće dobro bez naknade
  2. ODLUKA o privremenom financiranju sportskih udruga
  3. ODLUKA o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima
  4. ODLUKA o imenovanju ravnateljice Muzeja Like Gospić
  5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica
  6. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za postavu i ugradnju opreme u skladu s projektom Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima Grada Gospića
  7. ZAKLJUČAK o davanju očitovanja na Cjenik javne usluge za područje Grada Gospića
  8. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge za područje Grada Gospića