Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 08/2022

Gospić, 16. lipnja 2022. godine

S A D R Ž A J
 
 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. I. Izmjene Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
  2. ODLUKA o II. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
  3. ODLUKA o usvajanju Komunikacijske strategije za potrebe Strategije razvoja Urbanog područja Gospić za razdoblje 2021. – 2027. godine i Komunikacijskog akcijskog plana za potrebe Strategije razvoja Urbanog područja Gospić za razdoblje 2021. – 2027. godine