Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 09/2021

Gospić, 30. prosinca 2021. godine


S A D R Ž A J 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu
 3. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2021. godinu
 4. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2021. godinu
 6. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2021. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2021. godinu
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godine
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

 

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2022. godinu
 2. ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 3. ZAKLJUČAK o privremenom financiranju udruga