Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 10/2019

Gospić, 23. studenoga 2019. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja od 30. lipnja 2019. godine
 2. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 3. ODLUKA o IV. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 4. ODLUKA o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Gospića
 5. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
 6. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na poslužnim nekretninama u k.o. Gospić i k.o. Lički novi u korist trgovačkog društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
 7. ODLUKA o zamjeni nekretnina između Grada Gospića i pravne osobe
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića
 10. ODLUKA o II. izmjeni Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu
 11. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 12. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 13. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2019./2020.
 14. IZMJENE i dopune Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2019. godinu
 15. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića