Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 13/2019

Gospić, 31. prosinca 2019. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. GODIŠNJI plan raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu
    – PRILOG 1.
  2. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2020. godinu

 

 

OSTALO

  1. ISPRAVAK Pravilnika o VII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića