Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 13/2022

Gospić, 14. listopada 2022. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o II. izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića
  2. PRAVILNIK o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade prijedloga financijskog plana javnih potreba u sportu
  3. ZAKLJUČAK o odobrenju financijskih sredstava Obrtu za zabavne i rekreacijske djelatnosti Lovely Rose, Dječja igraonica „Nigdjezemska“ vl. Marko Dupor, OIB: 14560399830 za sufinanciranje cijene usluge čuvanja djece roditeljima/skrbnicima čija djeca nisu ostvarila mogućnost upisa u Dječji vrtić Pahuljica u Gospiću