Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 15/2022

Gospić, 26. studenog 2022. godine

S A D R Ž A J

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
  2. ODLUKA o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća Grada Gospića i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća Grada Gospića
  3. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima
  2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima
  3. ZAKLJUČAK  o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022./2023. godinu
  4. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2022./2023. godinu


OSTALO

 

  1.   STATUT Dječjeg vrtića Pahuljica