Javni natječaj za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo

Javni natječaj za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo, objavljen je u Narodnim Novinama  broj 120/2023, 18. listopada 2023. godine. JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo – Viši računovodstveni […]

UPUTE kandidatima/kandidatkinjama u postupku provedbe Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAG R A D   G O S P I ĆPovjerenstvo za provedbu Javnog natječajaza imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela zaprostorno uređenje i gradnjuKLASA: 112-02/23-01/3URBROJ: 2125-1-02-23-01Gospić, 07.04. 2023. godine Sukladno odredbama članaka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/8, 6/1/11, 04/18 i 112/19-u daljnjem tekstu […]