Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Zbog nastavka terenskih aktivnosti za potrebe provođenja III. faze probnih iskapanja i eshumacije posmrtnih ostataka na lokaciji ispred gradskog groblja sv. Marije Magdalene u Gospiću od 18. rujna 2023. godine do završetka istih uspostavlja se privremena regulacija prometa na nerazvrstanoj cesti GS 09436 Ulici Miroslava Kraljevića kako slijedi: Za sve kategorije motornih vozila od 18. rujna 2023. […]

Izmjene javnog natječaja za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić,Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

Temeljem Odluke o izmjeni dijela Javnog natječaja za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odjeljak pisarnice, na radno mjesto: Viši referent za pisarnicu i arhiv, objavljene u „Narodnim novinama“ br. 93/23, obavještavamo potencijalne kandidate da je posljednji dan za podnošenje prijava na Javni natječaj 8 dana od dana objave Odluke […]

Pomoć za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2023. godinu

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/22, 17/22) i Odluke o visini iznosa pomoći za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2023. godinu Grad Gospić je osigurao financijsku pomoć za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2023. godinu podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju dolje navedene uvjete. […]

Završen projekt „Korak prema jednakosti 3“

Završen je projekt “Korak prema jednakosti 3”  koji je Grad Gospić u srpnju 2022. godine prijavio naOtvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnihkomunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskimodgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali2014.-2020. Nakon provedenog postupka ocjene kvalitete projekt je […]