Veleučilište “Nikola Tesla”

Veleučilište «Nikola Tesla» u Gospiću je ustanova upisana u Upisnik Visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod rednim brojem 0296, na temelju Rješenja (dopusnice) ministra znanosti, obrazovanja i športa od 06. srpnja 2006. godine (Klasa: UP/I -602-04/06-11/00005, Urbroj: 533-07-06-0004), a na temelju pozitivnog mišljenja i zaključka Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu (Klasa: 602-11/06-01/06, Ur. broj: 355-02-06-3) od 29. lipnja, 2006. godine kojom je Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu utvrdilo da Veleučilište «Nikola Tesla» u Gospiću ispunjava uvjete za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti uz preporuku Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da izda dopusnicu za obavljanje djelatnosti i to:

  • ustrojavanje i izvođenje stručnih studija iz područja društvenih, tehničkih i humanističkih znanosti u trajanju od 3 godine odnosno 6 (šest) semestara,
  • ustrojavanje i izvođenje stručnih studija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Veleučilišta,
  • obavljanje visoko stručnog razvojnog i istraživačkog rada, te znanstvenog rada uz uvjete prema posebnim propisima,
  • ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja,
  • izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.

 

Dekanica Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću: dr.sc. Vlatka Ružić, dipl.oec.

KONTAKT

Dekanat
Adresa: Bana Ivana Karlovića 16, 53000 Gospić
Tel.:  053/676-321
Fax:  053/573-076
E-mail: ured.dekana@velegs-nikolatesla.hr

Ured za studente

Poslovni i Prometni odjel
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 9:00-11:00 i 13:00-15:00 sati
srijeda: 9:00-11:00 i 13:00-17:00 sati

Adresa: Bana Ivana Karlovića 16: 53000 Gospić
Tel.:  053/652-310, 053/652-311
E-mail:  evidencija.gs@velegs-nikolatesla.hr

Upravni odjel
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 9:00-10:00 i 12:00-13:00 sati
četvrtak: 9:00-10:00 i 13:00-17:00 sati
Adresa: Trg. dr. Franje Tuđmana 5: 53220 Otočac
Tel.:  053/771-427, 053/773-671
Fax:  053/773-677
E-mail:  evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr

Odjel financijsko-računovodstvenih poslova
Tel.: 053/652-303
E-mail:  racunovodstvo@velegs-nikolatesla.hr

Knjižnica
Radno vrijeme knjižnice za korisnike – Gospić
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: – 8:00 – 11:00 i 12:00 – 15:00
srijeda: 11:00 – 13:00 i 15:00 – 19:00
kontakt: 053/652-309

Radno vrijeme knjižnice za korisnike – Otočac
ponedjeljak, utorak, srijeda, petak: – 8:00 – 12:00 i 13:00 – 15:00
četvrtak: 9:00 – 10:00 i 14:00 – 19:00
kontakt: 053/771-427

Informatička podrška
Tel.: 053/652-312
Mobitel: 099/201-4256
E-mail: mvicic@velegs-nikolatesla.hr

Centar za krš
Tel.: 053/652-307
E-mail: jpejnovic@velegs-nikolatesla.hr