Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku

Grad Gospić je projekt izgradnje dječjeg igrališta na Ličkom Osiku prijavio na LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG–a Lika za razdoblje 2014.2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja […]

Uređenje i izgradnja dječjih igrališta

Grad Gospić kontinuirano ulaže u izgradnju novih dječjih igrališta te sanaciju i uređenje postojećih kako bi svojim najmlađim sugrađanima pružio sigurno mjesto za igru i druženje. Dječja igrališta na području grada Gospića održava gradsko trgovačko društvo Komunalac Gospić d.o.o. temeljem ugovora sa Gradom. Razni popravci, zamjene igrala, uređenje podloge i slično, dio je aktivnosti koje Komunalac redovito […]