Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić

Projekt gradskog poduzeća Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju  odnosi se na unapređenje vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kako bi se umanjili zdravstveni rizici stanovništva, gubici pružatelja ovih usluga, osigurala zaštita okoliša i omogućila kvalitetna usluga krajnjim korisnicima te zadovoljavanje određenih standarda propisanih trenutno važećom zakonskom regulativom.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 215 milijuna kn od čega […]