Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić

Projekt gradskog poduzeća Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju  odnosi se na unapređenje vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kako bi se umanjili zdravstveni rizici stanovništva, gubici pružatelja ovih usluga, osigurala zaštita okoliša i omogućila kvalitetna usluga krajnjim korisnicima te zadovoljavanje određenih standarda propisanih trenutno važećom zakonskom regulativom. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 215 milijuna kn od čega 49,4 milijuna otpada na vodoopskrbu, na rekonstrukciju i širenje sustava odvodnje 100 milijuna kn, 44 milijuna kn na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 8,78 milijuna kn na opremu te 12,87 milijuna kn odlazi na nadzor i upravljanje projektom te na njegovu vidljivost i promidžbu.

67,10 % (144,4 milijuna kn) sufinancira se EU sredstvima, a ostatak sredstvima: državnog proračuna (25,96 milijuna kn), Hrvatskih voda (25,96 milijuna kn), Grada Gospića (15,08 milijuna kn) i Općine Perušić (3,79 milijuna kn).

Novim projektom izvršit će se:

  • dogradnja sustava odvodnje: 26,5 km gravitacijskih cjevovoda, 8,67 km tlačnih cjevovoda i 28 crpnih stanica,
  • rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje u gradu Gospiću u dužini od 3,6 km,
  • rekonstrukcija sustava vodoopskrbe: rekonstrukcija postojećeg sustava (8 km), dogradnja postojećeg NUS-a, rekonstrukcija vodovoda VS Bilaj-Lički Osik (10,7 km),
  • izgradnja upravne zgrade i nabava opreme (vozila, građevinski strojevi, autocisterne i dr.),
  • razdjeljivanje dijela mješovitog sustava u Gospiću,
  • dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja te povećanje njegovog kapaciteta s 5.200 ES na 13.026 ES (ekvivalent stanovnika),
  • izgradnja posebnog pogona za solarno sušenje mulja.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Događanja

Kino Korzo

ABIGAIL – 17. I 18.05.2024. – 20,30 SATI IZVORNO IME: Abigail  ⑮Redatelj: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler GillettGlumci:Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin

Skip to content