Javni natječaj o prodaji građevinske parcele u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje

Grad Gospić objavljuje: J A V N I  N A T J E Č A J o prodaji građevinske parcele u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje I. Predmet prodaje je  građevinska parcela u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje, utvrđena prema Detaljnom planu uređenja „Zone poslovnih namjena“ Smiljansko polje. Oznaka građ.parcele Površina u m2 Maksimalnaizgrađenost Maksimalna […]