16. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/22-01/14URBROJ: 2125/01-01-22-01Gospić, 26. listopada 2022. godine Dnevni red; S poštovanjem! PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆAGRADA GOSPIĆAAna-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.