16. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/14
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 26. listopada 2022. godine

Dnevni red;

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća;
  Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN
 2. Aktualni sat;
 3. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine;
  Službena zabilješka uz Polugodišnji Izvještaj
  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna za razd. 01.01.-30.06 2022.g.
  Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvrš. Proračuna za razd. 01.01.-30.06.2022.g
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B);
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDAd. Zagreb;
  Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti -HEP
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
  Prilog – Statut DVP
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom;
  Prilog – Javni poziv za isticanje kandidatura -Savjet mladih
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 20. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2022. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

6. lipnja 2023. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospićana kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Odluka o donošenju VIII. izmjena i

Skip to content