Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023.-2027. godine

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Program). Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s […]