Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023.-2027. godine

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Programa te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Opis savjetovanja: Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023. – 2027. godine utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Gospić, u navedenom razdoblju dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriteriji i postupak dodjele istih. Ovim Programom nastoji se u skladu s nacionalnim i županijskim programima, dodatno doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju ruralnog područja Grada Gospića. Opći ciljevi koji se neposredno i posredno nastoje postići ovim Programom su: restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata u ruralnim područjima kroz bolje korištenje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih tehnologija i inovacija, poticanje prerade proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje i dobivanje proizvoda s dodatnom vrijednošću, zaštita autohtonih i izvornih poljoprivrednih proizvoda u svrhu njihove kvalitetne pripreme, prezentacije i ponude tržištu,  poticanje provođenja edukacija i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika, potpora uvođenju i primjeni modernih tehnoloških rješenja koji vode ka povećanju produktivnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda primjerenih standardima EU, osiguranje primjerenog životnog standarda u ruralnim područjima, pridonošenje stabilnosti poljoprivrednog dohotka te motivacija i povećanje interesa posebno mladih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom,  potpora udruživanju poljoprivrednih proizvođača,  diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti, stvaranje uvjeta za pripremu projekata koji će se kandidirati za sredstva fondova EU,  povećanje voćarske proizvodnje, povećanje ratarske proizvodnje i poticanje uzgoja domaćih životinja.

Poziva se zainteresirana javnost da svoje primjedbe, prijedloge  i komentare na predloženi nacrt Programa, dostave na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti ispod ovog poziva, na adresu e-pošte: nina@gospic.hr

Savjetovanje traje od 06. ožujka  2023. godine do 04. travnja 2023. godine, do 12.00 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Programa, koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023.-2027. godine


OBRAZAC SUDJELOVANJA

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno 24.4.2023. godine:

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content