Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluka). […]

Odvoz miješanog komunalnog otpada 1. svibnja

Komunalac Gospić d.o.o. obavještava korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada da će se dana 1. svibnja 2023. godine (ponedjeljak) odvoziti miješani komunalni otpad (zelena kanta) prema utvrđenom rasporedu.