Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluka).

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Opis savjetovanja: Odlukom o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području grada Gospića propisuju se mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Poziva se zainteresirana javnost da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Odluke, dostave na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti ispod ovog poziva, na adresu e-pošte: nina@gospic.hr

Savjetovanje traje od 28. travnja 2023. godine do 29. svibnja 2023. godine, do 12.00 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.
Nacrt prijedloga Odluke, koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke  o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području grada Gospića

OBRAZAC SUDJELOVANJA

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content